>>

              

     NT6

 

        PHÂN ƯU

* Phân ưu Thân mẫu của NT5 Lê Văn Tích

* Thành kính phân ưu Thày Nguyễn quốc Quỳnh

* Phân ưu Thân phụ Nt6 Lê quang Tuấn

* Phân ưu Thân phụ Nt5 Phan Cải

* Phân ưu Thân phụ NT6 NGUYỄN QUANG TÙNG

* Phân ưu Thân phụ Nt5 Nguyễn hồng Phương

Phân ưu Thân mẫu Nt5 Trần hồng Tuấn

* Vô cùng thương tiếc Nt2 Nguyễn văn Luật

Phân ưu cùng NT6 Lý Thi

* Vô cùng thương tiếc NT4 NGUYỄN VĂN HAI

* Vô cùng thương tiếc Nt5 Nguyễn kim khôi

Phân ưu bạn Nt5 Vũ ngọc Chấn

* Cáo phó và chia buồn với anh Vũ quý Ngọc

PHÂN ƯU Thân Mẫu bạn NT5 Lê Công Khanh

* Vô cùng thương tiếc " Nt3 Nguyễn mậu Bình

* Phân ưu Thân Mẫu Nt2 Võ văn Hiên - Hình ảnh phúng viếng (Nt4 NVC)

* Phân ưu Thân mẫu bạn Nguyễn viết Hòa - Hình ảnh phúng viếng (Nt4 NVC)

Thương tiếc Niên trưởng Võ duy Trị Nt2

Phân ưu Thân Mẫu bạn Vũ văn Cách

Phân ưu Thân Mẫu bạn Vũ viết Tiên - Thư cảm ơn - Hình ảnh phúng viếng (LCK)

Phân ưu Thân mẫu bạn Nguyễn chí Tường - Lời cảm tạ của gia đình - Hình Ảnh

Vô cùng thương tiếc bạn PHẠM TẤN KHẢI

Phân ưu Thân phụ Nt5 Lê văn Tích

* Thương tiếc Nt4 Phạm gia Thái

* Phân ưu cùng Nt6 Nguyễn văn Trí - Tây Ninh

* Phân ưu Nhạc mẫu Nguyễn tiến Việt

* Thương tiếc Nt2 Nguyễn ngọc Bích

* Chia buồn ; con trai Nt4 Ngô đức Minh

* Tin buồn : Nt4 Vũ mai Trường

* Phân ưu bạn Nguyễn viết Hòa

* Tin Buồn : Nt1 Hùynh bá Thế

* Phân ưu bạn Nguyễn văn Thiện

* Phân ưu bạn Trần văn Khanh

* Phân ưu : Nt5 thương tiếc Nt4 Nguyễn thanh Triều

* Nt5 VN phân ưu cùng bạn Nguyễn Trung - Cam Ranh

* Đại diện Nt5 Hải ngoại và Nt5 Việt Nam phân ưu cùng bạn Nguyễn Văn

* PHÂN ƯU với bạn Vũ an Hiển / Lời cảm tạ.

* Phân Ưu ( và Lời cảm tạ ) Thân Mẫu Nguyễn văn Xuân

* Lễ Phúng Điếu Thân Mẫu NT5 Trần Việt và lời cảm tạ

* Phân ưu , Nhạc mẫu nt5 Vũ ngọc Chấn

* Phân ưu Thân Mẫu Nt1 Nguyễn ngọc Thạch

* Phân ưu Thân Mẫu Đặng quang cảnh và lời cảm tạ

Phân ưu gia đình nt2 Ng hòang Minh

Phân ưu Anh Nt1 Đạm

Phân ưu Thân phụ của bạn Trần Tri Phương NT5:

Phân ưu Thân mẫu Nt5  Nguyễn quốc Bảo

Phân ưu cùng bạn Nt5 Đặng quang Cảnh

Phân ưu cùng bạn Nt5 Lê bá Luyện

Phân ưu Nhạc Mẫu Nt5 Phú Long 15/7/2009

Phân ưu Nhạc Phụ Nt5 Phạm Quang 13/7/2009

* PHÂN ƯU THÂN MẪU BẠN NT5 ĐỖ THÀNH PHÁT

* Phân ưu Nhạc mẫu Nt5 Vũ văn Cách – 2/6/2009

Phân ưu Thân phụ Nt5 Ng,ngọc Bằng của Nt5 VN

*Phân ưu Hội Bắc Cali - Nhạc Phụ NT5 Ng.ngọc Bằng

Phân ưu TH - DD/K5 - Nhạc phụ NT5 Ng ngọc Bằng

Phân ưu Thân phụ Nt5 Hà minh Tuấn 3/3/2009

Phân ưu cùng Anh Nt5 Ng.văn Dung 23/9/2008 Và Lời cảm tạ

Phân ưu cùng Anh Vũ việt Tiến 15/9/2008

Phân ưu cùng Anh Nt5 Đoàn văn Hậu - Pleiku Gialai