- Tự mắng mình - Nt4 Nguyễn văn Cư

- Sông quê Thạch Hãn - Nt6 Ng. văn An

Rồng già râu bạc - Nt4 Ngv Cư

CHIỀU TRÊN SÔNG LA NGÀ - Cố Nt4 Nguyễn văn Long

Một kiếp mê – Nt4NVC

Cảnh cuối Thu của Nt4 NVC

Chùm thơ của Anh Nt4 Nguyễn văn Cư

Thơ Tình Dalat - Cảm tác của Nt5 Văn Hội   

Cảm xúc cây mùa Xuân - HKB

Nhớ Bạn cũ .Nt4 PĐH

Đa lạt Một mảnh tình xa

- Đà lạt - Trường cũ tình xưa

- Ký ức về Mẹ - PĐH

Mẹ là mùa Xuân

- Nhớ Huế

Bao giờ Anh trở lại  - Kiều Thơ ( Trường Bùi thị Xuân 1976 ) riêng tặng các Anh SVSQ CTCT Đàlạt

Đoá Hồng Dâng Mẹ

   
 
 
                        
Con trai là chiếc mùi xoa
Khi nào ta khóc đem ra lau chùi
       
                                   Con trai là trái bắp lùi
                                   Ta lên cơn đói ta vùi xuống bung
    
                                             Con trai là cái nấp vung
                                             Ta ma giận dữ ta tung xuống đường 
 
                       Con trai là một thị trường
                      Ta ma không thích ta nhường cho nhau
 
                            Con trai là một cái thau
                          Ta ngâm chén bát rữa rau giặt đồ

                                       Con trai là chiếc ô tô
                                       Ta ma không thích ta thồ nhau đi
     
                               Hỡi các chị em phận nữ nhi
                               Hãy nhanh tay chọn phòng khi về già