Họp mặt tất niên.

 
                Cuối năm họp mặt tại nhà Hoan 
                Tổ chức tất niên thật nhẹ nhàng
                Dăm chén rượu nồng nghinh tết đến
                Một nồi Lẫu nóng đón xuân sang
                Hai thằng Khôi,Cảnh  không đến được
                Nhưng có thằng Hiển  ở Đức sang..
                Anh em chào xuân vui hội tụ
                Mãi quá nửa khuya mới tan hàng
                           Hoàng văn Định IIC8