PHÂN ƯU THÂN MẪU BẠN NT5 ĐỖ THÀNH PHÁT

   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

                            NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

              THÂN MẪU BẠN NT5 ĐỖ THÀNH PHÁT LÀ :

                            CỤ BÀ : BÙI THỊ TƯ

                          PHÁP DANH : DIỆU AN

            SINH NĂM     :1926  -  TẠI  VIỆT NAM

            TỪ TRẦN HỒI : 11 giỜ 20 phút NGÀY 18-6-2009

            NHẰM NGÀY :   26 THÁNG 5 NĂM KỶ SỬU

            TẠI THÀNH PHỐ GARDEN GROVE-ORANGE COUNTY - CALIFORNIA - USA

             HƯỞNG THỌ : 84 TUỔI

                                  https://www.bodetam.org/Logos/toa%20sen%20va%20luan%20xa%201.gif

            TOÀN THỂ ANH EM GIA ĐÌNH NGUYỄN TRÃI 5 TẠI

            VIỆT NAM XIN GỬI ĐẾN  NT5 ĐỖ THÀNH PHÁT CÙNG

            GIA QUYẾN LỜI THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

             XIN NGUYỆN CẦU GIÁC LINH PHẬT TỬ DIỆU AN

                              THẾ DANH  BÙI THỊ TƯ

                              VÃNG SANH PHÁT QUỐC

                                     TM.NT5 Ở VN

                                    VŨ QUÝ NGỌC 

>>