Phân ưu Nhạc Phụ Nt5 Phạm Quang

                           

           ĐƯỢC TIN NHẠC PHỤ NT5 PHẠM QUANG:

                    CỤ ÔNG:TRẦN NGỌC LANG

 SINH NĂM 1932 TẠI QUẢNG NGÃI ĐÃ TỪ TRẦN HỒI 13 GIỜ 30 PHÚT NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2009 - NHẰM NGÀY 21 THÁNG 5 KỶ SỬU

                      HƯỞNG THỌ 77 TUỔI

TOÀN THỂ ANH EM NT5 Ở VN XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH PHẠM QUANG VÀ TANG QUYẾN.

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ ÔNG TRẦN NGỌC LANG ĐƯỢC VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC .

                           TM.NT5 Ở VN

                           VŨ QUÝ NGỌC

>>