HKB

- Động viên trao quà bạn Nt5 Hoàng kim Bảo ( đợt 2 sau mổ ) 4/4/2010

        - THĂM ĐỘNG VIÊN TRAO QUÀ BẠN NT5 HOÀNG KIM BẢO

                        BỆNH VIỆN TW HUẾ NGÀY 23-03-2010