CMX 2011

        THƯ CẢM ƠN CMX/TH/CSVSQ/ĐHCTCT/ĐALAT             Thu, January 27, 2011 7:05:21 PM

 

Kính gửi quý vị ân nhân,
các Niên Trưởng, Niên đệ và các bạn

Thay mặt anh em NT5 tại VN, chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị ân nhân, các Niên Trưởng, Niên đệ và các anh em bạn bè ở nước ngoài cũng như trong nước đã đóng góp vào quỹ CMX và chuyển những tình cảm thân thương ấy đến những hoàn cảnh đáng quan tâm của anh em tại quê nhà
Về việc phân phối quà CMX 2011 của NT5,

Ngoại trừ những phần TS, TB, 3 gia đình khó khăn đã đưa vào danh sách chính thức  trước đó :
1- Võ Xuân Thảo (TS)   100 USD
2- Phạm Văn Hòa (TS)   100 USD
3- Phạm Mạnh Hùng (TS) 100 USD
4- Phạm Xuân Hồng (TB) 100 USD
5- Lê Quốc Ân    (KK)      50 USD
6- Nguyễn Văn Xuân (KK) 50 USD
7- Chị QP Nguyễn Đình Khánh 50 USD
Bẩy (7) phần gia đình khó khăn được linh động bổ sung cho K5 là 350 USD cộng 500.000 VND của NT5 Hà Minh Tuấn và 500.000 VND của NT5 Đỗ Văn Mạnh ủng hộ CMX/K5.
Trên tinh thần chia sẻ niềm vui Mừng Xuân Mới, chan hòa đến mọi trường hợp khó nghèo, không phân biệt khó nhiều hay khó ít , rất mong nhận được sự hoan hỉ của các bạn,

Chúng tôi đã phân phối đến các bạn cụ thể theo danh sách dưới đây, sau khi đã đổi thành VND và trừ tiền cước phí giao nhận :

1- Chị QP Nguyễn Văn Phước (SG)           300.000 VND
2- Chị QP Nguyễn Văn Hòa (Vĩnh Long)   300.000 VND
3- Chị QP Huỳnh Ngọc Quý (Cần Thơ)     300.000 VND
4- Chị Nguyễn Ngọc Hùng (ung thư)          300.000 VND
5- Chị Nguyễn Trung (ung thư)                  300.000 VND
6- Chị Trần Văn Thận (đau tim nặng)         300.000 VND
7- Siu Phem ( đặc biệt quan tâm)               300.000 VND
8- Phan Cải ( nghèo, tai nạn lao động)        300.000 VND
9- Nguyễn Văn Tư (nghèo, tha phương)     300.000 VND
10-Nguyễn Hồng Phương (bệnh TBMMN) 300.000 VND
11- Nguyễn Văn (bệnh TBMMN)               300.000 VND
12- Nguyễn Văn Tuynh (bệnh TBMMN)    300.000 VND
13- Nguyễn Tất Đạt (mổ, mất sức LĐ)       300.000 VND
14- Huỳnh Kim Bảo (ung thư)                    300.000 VND
15- Hoàng Việt (khó nghèo)                       300.000 VND
16- Trần Thành Bảo (khó nghèo)               300.000 VND
17- Nguyễn Việt Trung (khó nghèo)           300.000 VND
( lá rách đùm lá nát, nhờ Ngọc chuyển NT4 Nguyễn Thanh Triều TBMMN nặng) 
18- Phạm Tấn Khải (khó nghèo)                 300.000 VND
19- Lê Quang Lâm (khó nghèo)                  300.000 VND
20- Nguyễn Đạt Thành (khó nghèo)            300.000 VND
21- Nguyễn Văn Thiện (khó nghèo)            300.000 VND
22- Lê Văn Viễn (khó nghèo)                     300.000 VND
23- Phạm Trung Hiếu (khó nghèo)             300.000 VND
24- Võ Quốc Khoan ( khó nghèo)              300.000 VND
( lá rách đùm lá nát, nhờ Ngọc chuyển NT4 Nguyễn Thanh Triều TBMMN nặng)
25- Nguyễn Văn Dung ( địa đầu)                 300.000 VND
26- Nguyễn Văn Ca (bệnh)                         300.000 VND
27- Nguyễn Tụ (TNGT,mất sức LĐ)          300.000 VND
                                                              
Các bạn sau đây, lúc đầu có tên trong danh sách, nay chúng tôi bỏ ra ngoài vì các bạn đã có quà CMX của các anh em gửi tặng riêng, đích danh, gồm có:

1- Nguyễn Phước Đức            100 USD              
( Do NT6 Nguyễn Quý Bổng và anh trai của Bổng gửi tặng trực tiếp)
2- Đoàn Văn Hậu                   2.000.000 VND
( Do NT5 Vũ Viết Tiên gửi tặng)
3- Trần Văn Khanh                 2.000.000 VND
( Do NT5 Vũ Viết Tiên gửi tặng 1.000.000 VND
 và NT5 Nguyễn Văn Nhân tặng 1/000.000 VND)
4- Cao Hữu Dũng                   1.000.000 VND
( Do NT5 Nguyễn Văn Nhân gửi tặng)
5- Trần Hương Giang              1.000.000 VND
( Do NT5 Nguyễn Văn Nhân gửi tặng)
6- Huỳnh Văn Hưng                1.000.000 VND
( Do NT5 Nguyễn Văn Nhân gửi tặng)
7- Lê Minh Tuệ  và Đặng Hoa xin rút tên vì lý do tế nhị riêng.
   
Tất cả đã được nhờ giao đến tận tay các bạn hoặc chuyển theo đường bưu điện.
Ngoại trừ phần của các bạn Đoàn Văn Hậu, Siu Phem, Phan Cải sẽ được Đỗ Văn Mạnh giao trễ tận nhà trong chuyến du Xuân Cao Nguyên vào Mùng 2 Tết sắp tới.   

                                    Xin chân thành cảm ơn 


                                Kính chúc tất cả quý ân nhân,
               các Niên Trưởng, Niên đệ, các bạn cùng quý quyến 
                   MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG


                                         TM.NT5 tại VN
                                          Vũ Quý Ngọc

>>