Chấm dứt và Kết quả Cây Mùa Xuân-Tổng hội

From: Muc Nguyen <nguyenlljjj@yahoo.com>
Subject: CHAM DUTVIEC GAY QUY CAY MUA XUAN 2009

Đạm và các anh em,
Chúng tôi dự tính chấm dứt việc gây quỹ cây mùa xuân 2009 ngày 20 tháng 1 này.
Dướii đây là nội dung của bức thư chúng tôi đã gởi cho anh em ở hải ngoại:

 Kính gởi:

Quý hội địa phương,

Quý anh chị hội viên, thân hữu và các cháu hậu duệ.

Kính thưa các anh chị em, thân hữu  và các cháu hậu duệ.

Sau gần 3 tuần lễ phát động việc gây quỹ Cây Mùa Xuân 2009. BCHTH/NK 14 vô cùng cảm kích  truớc sự  hưởng ứng nhiệt tình của quý anh chị em đồng môn, thân hữu và các cháu hậu duệ đã dành cho những người đã nằm xuống, các thương binh, quả phụ và những gia đình gặp khó khăn tại Việt Nam. Việc đóng góp của các anh chị em,  thân hữu  và các cháu đã vượt ra khỏi  sự ước mong của các anh chị em trong BCH.

Tới nay, BCH xin thông báo chấm dứt việc gây quỹ Cây Mùa Xuân  kể từ  ngày 20 tháng 1 năm 2009, để anh chi em và gia đình chuẩn bị đón Xuân về, sau đó sẽ  kết hợp với BTC/ĐH/15 về việc tổ chức ĐH.

Một lần nữa chúng tôi BCH/TH/NK 14, xin thay mặt các đồng môn và gia đình ở VN xin cảm ơn nhũng tấm lòng cao đẹp của anh chị em, thân hữu và các cháu ở  hải ngoai. Đồng thời BCH/TH cũng xin chân thành cảm ơn các anh em Đại Diện Khóa tại VN đã chuyển những món quà tình nghĩa này đến tận tay những anh em đồng môn và gia đinh.

 Kính chúc quý anh chị em, thân hữu và  gia quyến một năm mới AN KHANG _ THỊNH VƯỢNG

---------------------------------------------------------------------------

Lớp 5 saigon

2 nguoi tử sỹ   100$ x 2 = 200$

Đã gởi về  Võ X Thảo - ĐNẵng

2. PHAM VAN HÒA - NHA TRANG

3. PHẠM MẠNH HÙNG -1A2 TAY NINH
 

9 người đã chết còn cha mẹ hoặc vợ con  9x40 =360

4.NGUYỄN VĂN PHƯỚC -SAIGON

5.ĐINH VĂN VẠN - 1B5 SAIGON

6.PHẠM HỒNG -1A2 SAIGON

7.NGUYỄN CHÂU -2C9- SAIGON

8.TRẦN QUANG NIỆM -1A2- VŨNG TÀU

9.NGUYỄN VĂN HÓA -2D11-VĨNH LONG

10.TRƯƠNG CÔNG NỞ -CẦN THƠ

11.LÊ LÂM THANH -ĐỒNG NAI

12.NGÔ VĂN HOÀNG-ĐỒNG NAI

Đã gởi về Hue Khanh, Thuan

Năm người bị tàn tật không thể lao động 5 x 40=200$

1.NGUYỄN PHƯỚC ĐỨC-KHÁNH HÒA-TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

2.NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG-SAIGON-TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

3.NGUYỄN VĂN CA -BÌNH DƯƠNG-GÚT THỜI KỲ CUỐI

4.PHAN CẢI-VẠN GỈA,NHA TRANG,THỢ HỒ BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG,TÉ TRÊN CAO XUỐNG,CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG

5.NGUYỄN TẤT ĐẠT-ĐỒNG NAI- BỆNH NẶNG,MỔ CẮT NỐI RUỘT

7 NGƯỜI GIA CẢNH NGẶT NGHÈO,KHÓ KHĂN:

1.NGUYỄN NGỌC HÙNG- SAIGON

2.TRẦN THÀNH BAẢO-SAIGON

3.NGUYỄN VĂN TUYNH-SAIGON

4.NGUYỄN ĐẠT THÀNH-SAIGON

5.VŨ VĂN SƠN -ĐỒNG NAI

6.LÊ QUỐC ÂN -BAN MÊ THUỘT

7.NGUYỄN VĂN XUÂN -BAN MÊ THUỘT                        7 x 40 = 280$

cộng tiền gởi 1040$ -1100 =còn lại  60 làm  quỹ sinh hoạt
NT5 NDLe

Trong số 60$ còn dư - xin quí anh chi thêm 40$ cho Bảo K5 ở Huế, vì do sơ sót trong danh sách đề nghị của NT2 Đànẵng - Xin Cám Ơn.

Vũ quý Ngọc

>>