Đại diện K5 Hải ngoại Trần tri Phương

  21/10/2008

            Tiền Quỹ K5
            Thân gởi các bạn K5. 

Bạn Nguyễn Hoàng là anh của Cố SVSQ Nguyễn Tuấn đóng góp niên liễm K5 $120.00.

Các bạn K5 nhớ đóng góp ý kiến về việc sử dung quỹ của anh em chúng ta .

Thủ quỹ đương nhiệm là Trần anh Long, Long làm ơn cho anh em biết quỹ hiện tại có được là bao nhiêu, trong tinh thần tương thân tương trợ K5 tôi xin kêu gọi các bạn nhớ đóng niên liễm cho đều đăn, tuy nhiên các bạn nào không thể đóng góp được vì bất cứ lý do gì chúng ta cũng đón nhận với sự cảm thông và chia sẻ lẫn nhau.

Nguyễn tiến Việt sẽ ghé thăm anh em California vào thời gian trước Thanksgiving.Thân mời các bạn Bắc và Nam CA tham dự đông đủ. Xin các bạn phổ biến rộng rãi đến các bạn K5.

                                           Thân ái.

                                   Trần tri Phương.

                                      Đại Diện K5.

>>