Hôn lễ cử hành ngày 01 tháng 9 năm 2011 ( 04-08 năm Tân Mão )

                    Trưởng nam của Nguyn văn Dung - Qung Tr

 

>>