Êm à dòng Hương sóng nhạc hoà

                              Tưng bừng mua bán chợ Đông Ba

                                  Thơ trong giọng nói âm trầm bổng

                                      Hoa ngát tóc huyền dáng thướt tha

                                         Cửu đỉnh uy nghi lưu dấu cũ

                                             Ngọ môn cổ kính bóng ngày qua

                                               Tình người tha thiết quên chẳng đặng

                                                   Nhớ lắm tình xưa mải không ngơi

                                                       Cố Đô xứ Huế hồn non nước

                                                            Ghi dấu lòng tôi thật đậm đà

 

                                                                                                  NPL

>>