Gởi người em gái  Huế lưu lạc ở trời Đức xa xôi

   Thay cho lời chúc đầu năm  

                                                                             Ở một nơi thật xa …

 Từ nước Đức , trời Âu xa ngàn dặm ,

 Nghe vọng về , như hơi thở quê hương.

         Tiếng của Em !

Mang cả Huế thân thương .

                * * *

                      Thật tình cờ ,    

              Dù chưa hề biết mặt .

                  Thoáng ấm lòng ,

               Và cứ ngỡ thân quen .

Trên đường đời , vạn nẻo , đua chen .

Vẫn còn đó, tâm tình người nhớ Huế .

                         * * *

                  Cũng như tôi .

Ở nơi Em , Mùa Đông về giá lạnh .

Tuyết rơi nhiều , trên lối nhỏ đón Xuân ,

Em lạc loài , xa mái ấm tình thân .

Đếm thời gian , đã bao mùa Mai nỡ .

             Rồi chợt nhớ …

Pháo giao thừa , oà vỡ kỹ niệm xưa .

Theo giòng đời , trôi nổi , đẩy đưa .

                                                                      * * *

                                                                    Cám ơn em !

                                                       Ngày đầu năm , cho tôi quà viễn xứ .

                                                       Đưa tôi về , qua Thượng Tứ …Tìm Xuân .

                                                                                                 An Nguyen

                                                                                                    U.S.A .

>>