*******************************

       KỶ NIỆM NGÀY ALPHA 30/3/1974

                KHÓA V / SVSQ / CTCT 

*******************************

      CỐ VẤN  

      HỆ THỐNG cbtđ / tks Nhiệm kỳ 2  

*******************************

     CH TRƯƠNG

     BAN BÁO CHÍ KHÓA V

*******************************

     CHỦ BIÊN

     NGUYỄN CÔNG CHỨC  

 *******************************

                                               BIÊN TẬP

NG CÔNG CHỨC – NG DIỆT - NG V TƯ – LƯU V TÒAN

PHAN MINH THÀNH - TRẦN VIỆT - HÙYNH KIM BẢO - TRẦN DUNG 

*******************************

                                              KỸ THUẬT

NG V TUYNH - ĐỖ ĐÌNH MAI - ĐỖ VĨNH BẢO – LÊ LẬP –TR VĂN KHANH - PHẠM QUANG – NG V THIỆN

 *******************************

                                                 BÀI VỞ

TRẦN VĂN EM – NG V QUÝNH - ĐỖ ĐÌNH MAI – NG DIỆT – NG V CA – HÒANG V ĐỊNH – LÊ LẬP – NG VIẾT TRẠNG - TRẦN TRI PHƯƠNG – NG V SỸ - NG V PHƯỚC – NG V THIỆN – LÊ MINH TUỆ - NG NGỌC THUẤN

>>

T1 : Trang NhĐc San

T2 : Chân thành cảm ơn (Ban Báo Chí)

T3 : Nhóm lửa (Ban Biên Tập)

T4 : Cho những ngày qua (Trần văn Em IB5)

T5 : Con đường Alpha của hắn (Ng văn Quýnh IIC8)

T6 : Vẽ:Hai người tình (Ng Diệt IB4)

T7 : Nhận định (Ng Diệt IB4)

T8 : Thơ:Đi trên quê hương (Ng văn ca IB6)

T9 : Ý nghĩ vụn vặt (Hòang v Định IIC8)

T10: Chuyện vui Trung Quốc (Lê Lập IID12)

T11: Tùy bút ( Khg  tác giả )

T12: Dạ chiến (Ng viết Trạng IID10)

T13: Em Alpha (Trần tri Phương IIC9)

T14: CTCT hành khúc (Ng văn Sỹ IA1)

T15: Thơ:Những ngày thử thách   (Khg tác giả)

T16: Ghi vội (Ng văn Ca IB6)

T17: Chuyện Ủng hộ (Lê Lập IID12)

T18: Thư cho ba Má (Ng văn Phước IIC7)

T19: Vẽ:“Đột kích”(NgvThiện IID10)

T20: Đã qua và sắp tới (Lê minh Tuệ IB5)

T21: Góp chung cảm nghĩ

T22: Vẽ:“Quật khởi”(NgvThiện IID10)

T23: Thơ:Ra đi (Ng ngọc Thuấn IID12)

T24: Trang Sinh Họat